دانلود پی دی اف کتاب Crossing Borders : Governing Environmental Disasters in a Global Urban Age in Asia and the Pacific

[ad_1]

این کتاب چند رشته ای روش های مختلفی را کنترل می کند که در آن فاجعه های زیست محیطی با اثرات مرکب کنترل می شوند زیرا در مناطق جوامع حاکم در جوامع به سرعت در حال شهرنشینی در آسیا و اقیانوسیه عبور می کنند. این کتاب با ترکیب پیشرفت های نظری و مطالعات غنی از نظر زمینه ، تلاش ها برای مقابله با پیچیدگی های حاکمیت زیست محیطی مرزی را بررسی می کند. در یک دوره شهری که در آن بلایا به راحتی در حوزه های قضایی کاملاً مشخص محصور نمی شوند ، هم دلایل مرتبط و هم تأثیرات ناگهانی آنها ، از نظر ساختارها و سازوکارهای حاکمیتی ، چالش های عمده ای را در رابطه با همکاری ، همکاری و اشتراک اطلاعات ایجاد می کند. بگذارید با آن روبرو شویم. این کتاب با ارائه بینش های جدید و تفسیرهای متضاد برای تغییر در رژیم های حاکمیت فاجعه فرامرزی در میان جمعیت های شهرنشینی در آسیا و اقیانوسیه ، کمک می کند تا فاصله بین تئوری و عمل را از بین ببریم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Crossing Borders : Governing Environmental Disasters in a Global Urban Age in Asia and the Pacific