دانلود پی دی اف کتاب Cross-Cultural Family Research and Practice

[ad_1]

تحقیق و عمل خانوادگی بین فرهنگی ، تحقیقات بین فرهنگی زوجین و خانواده ها را با بینش هایی از مجموعه متنوعی از رشته ها از جمله روانشناسی ، جامعه شناسی ، ارتباطات ، اقتصاد و موارد دیگر گسترش می دهد. با بررسی مباحثی مانند مهاجرت خانوادگی ، لانه گزینی و پیامدهای مداخله بالینی ، این کتاب با ارائه یک چارچوب مفهومی جامع ، سپس مقایسه کشورها و فرهنگ ها ، با یک مرور کلی از مطالعات بین فرهنگی کشورهای فرامرزی آغاز می شود. از رویکردهای انضباطی خاص. بخشهای دیگر بر مهاجرت فرهنگی و خانواده های مهاجر و فرزندان آنها و اقدامات بالینی با خانواده های متنوع فرهنگی تمرکز دارند. تأثیرات فرهنگی در روابط زن و شوهر. دیدگاه بین رشته ای به طور گسترده ای تأثیر فرهنگی بر چگونگی تأثیر تفاوت های فرهنگی و چگونگی سازگاری خانواده ها با گروه های خاص ساختار یافته دارد. برای کشورهای جدید بهتر از دیگران است چرا برخی از کشورها در ادغام مهاجران بهتر از کشورهای دیگر هستند

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Cross-Cultural Family Research and Practice