دانلود پی دی اف کتاب Cropping Pattern Modification to Overcome Abiotic Stresses : Water, Salinity and Climate

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل پیشرفته ای را ارائه می دهد که قبلاً هرگز در سطح مناطق آب و هوایی در مصر انجام نشده است. این مطالعه توصیف می کند که چگونه می توان الگوهای محصول ملی را برای غلبه بر تنشهای غیرزیمی ، مانند کمبود آب ، شوری ناشی از تغییر و تغییرات آب و هوایی اصلاح کرد تا اثرات منفی آنها بر تولید غذا غلبه کند. برای این منظور ، الگوهای مختلف کشت پیشنهاد می شود. این مطالعه می تواند برای سایر کشورهای در حال توسعه در گسترش و پر کردن شکاف دانش آنها در مورد روشهایی که می تواند به افزایش امنیت غذایی آنها از طریق افزایش تولید مواد غذایی کمک کند ، استفاده شود. علاوه بر این ، این مطالعه برای سیاست گذاران مفید است تا آنها را در برنامه ها و سیاست های آینده خود یاری کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Cropping Pattern Modification to Overcome Abiotic Stresses : Water, Salinity and Climate