دانلود پی دی اف کتاب Croissance économique et choix politiques : Une application au déclin français

[ad_1]

فرانسه از سال 1974 شروع به فروپاشی کرد ، نتیجه انتخاب فرهنگی و سیاسی افراد قدرت و جامعه به طور کلی. علم اقتصاد ، به عنوان الگویی م effectiveثر و بازسازی شده ، آنچه “مدل سرمایه گذاری موثر” نامیده می شود را توضیح و توجیه می کند. این نظریه جدید توسعه ، شخصیت اساسی انواع مختلف فرهنگهای انسانی را که هر کدام نقش تحرک اقتصادی را دارند ، روشن می کند. یکی از آنها فرهنگ مسئولیت و آزادی شرکت در جامعه ای است که به طور جدی از نظر سرمایه گذاری دچار مشکل است. یک قدرت ملی دیگر نیز وجود دارد. از طریق این رویکرد جدید ، یک ارتباط مستقیم بین هدف توسعه اقتصادی و اهداف بهبود ملی که یک برنامه لیبرال و ملی است ، برقرار می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Croissance économique et choix politiques : Une application au déclin français