دانلود پی دی اف کتاب Crois seulement ! : La voix de Jean, l'apôtre du Christ

[ad_1]

برای سالها ، نویسنده سخنگوی جان ، رسول محبوب مسیح بوده است. جان ، انسان گمشده این قرن را مخاطب قرار می دهد. او با او درباره خودش ، نقض دستوراتش ، بی احترامی به قوانین جهانی و مقدس و عواقب اجتناب ناپذیر ناشی از او صحبت می کند. او او را از اعمالش بر حذر می دارد ، و به نوبه خود با خواندن سخنرانی ها ، شعرها و دعاها ، با یادآوری آموزه اناجیل ، او را دوباره به خرد از دست رفته ارائه می دهد و در همان زمان ، و به بعد ، بدون هیچ گونه آزار و اذیت او را اصرار می كند. خدای واحد. او او را به “فدا کردن” بخشی از انسانیت خود دعوت می کند ، تا عشقی که برای نجات جهان حاصل می شود ، آزاد شود. در این اثر نویسنده پیام های دریافتی تا به امروز را جمع آوری کرده است که برخی از آنها به نمایش در می آیند. در مورد اوضاع کنونی جهان. به گفته سخنگوی AUTHOR درمانگر طب چینی و جان بشارت دهنده ، پاسکال تسدو متولد 1962 است و عاشق سنت های شرقی ، مسیحی و تائو است. او در پایین کوههای پیرنه ، در érégé ، در سنت ژیرون زندگی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Crois seulement ! : La voix de Jean, l'apôtre du Christ