دانلود پی دی اف کتاب Critiquing Capitalism Today : New Ways to Read Marx

[ad_1]

این کتاب به طور انتقادی دو مکتب جذاب معاصر اندیشه مارکسیستی را معرفی می کند: خوانش های جدید مایکل هاینریش و ورنر بونفلد از مارکس ، و کتاب “پست پوزئو” آنتونیو نگری. هر سهم در نظریه ارزش مارکس ادعا می کند که این رمان ، اولین بار در بازنگری عمده دسته های اصلی انتقاد از اقتصاد سیاسی از طریق نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت ، دومین مورد در متن “قطعه با ماشین” کشف شده برای مارکس در قانون ارزش در بحران . امروزه ، مفهوم “سرمایه داری پسین” از تغییر محل کار ، علاقه به بحران های ایدئولوژی پس از بحران ، ناشی از کار به اصطلاح غیر مادی را تحریک می کند. با انتقاد از مطالب جدید مارکس برای زیر سوال بردن این دفترچه ، انتقاد از سرمایه داری امروز بحث پیچیده ای را برای این جریانهای برتر تفکر انتقادی برای تازه واردان ، روشن کردن ارزش ، پول ، کار ، طبقه و بحران روشن می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Critiquing Capitalism Today : New Ways to Read Marx