دانلود پی دی اف کتاب Critique of Journalistic Reason : Philosophy and the Time of the Newspaper

[ad_1]

برخورد فلسفه و روزنامه نگاری فراتر از سنت فلسفی مدرن است. تصاویر روزنامه نگاران و خوانندگان روزنامه ها ، پیام رسان ها و شهروندان شهر ، اعلامیه ها و شایعات ، کار اندیشمندانی چون کی یرکگارد ، نیچه و بنیامین را پر می کند. این کتاب استدلال می کند که تفسیر این سه اندیشمند همراه با روزنامه نگاری نمی تواند از فلسفه “مناسب” آنها جدا شود ، اما نقش مهمی در آثار فلسفی آنها دارد ، جایی که به تاریخ ، زمان و زبان آنها اشاره دارد. . روزنامه نگاری Vandeputte را در سنت به نمایش می گذارد ، چهره هایی از چند زمان دیگر که در فلسفه نگاشته شده اند. اگر روزنامه نگاران و خوانندگان روزنامه آنچه كیركگارد آن را “عصر حاضر” می نامد بگویند ، همانطور كه ​​آنها كلیك را به عنوان یك مفهوم فلسفی پس از نابودی تاریخ به عنوان مثالی پس از بحران فلسفه تاریخ توصیف می كنند. از طرق مختلف ، صفحات روزنامه به عنوان مکانی در سنت فلسفی اروپا ظاهر می شوند ، جایی که غایت شناسی و نمایش کامل تاریخ را باید همراه با مفاهیم پیشرفت و توسعه یافت. ؛ از نظر کی یرکگارد ، نیچه و بنیامین ، نوشتن روزنامه نگاری نیز نقشی مثال زدنی در تلاش برای اندیشیدن به زمان و تاریخ در پی این مرگ دارد. مفاهیمی که این تلاشها پیرامون آنها انجام می شود عبارتند از – “فوری” کیرکگارد ، “بی همتایی” نیچه ، و “واقعیت” بنیامین – که از یک تقابل فلسفی با روزنامه نگاری و زمانه بودن مشخصه آن ناشی می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Critique of Journalistic Reason : Philosophy and the Time of the Newspaper