دانلود پی دی اف کتاب Critique de la pensée dualiste et art contemporain

[ad_1]

آیا ما باید طبیعت گرایی مدرن غربی را که منجر به نابودی طبیعت می شود ، محکوم کنیم؟ آیا تقصیر به گردن هوش دیالکتیکی جهان افتاده است؟ با این حال ، دیدگاه های دو گانه و ضد دیالکتیکی در میان مدرن ها به یکدیگر پاسخ می دهند. این کتاب نشان می دهد که چگونه هنرمندان شاهد این بحث می شوند ، چگونه آنها تلقی دیالکتیکی ترکیبی و مخالفت با هوش ژست را کنار می گذارند. دیجیتالی سازی کلی جهان و ایده آنچه در مورد خود شناخته شده است نیز با دعوت از آنها برای کار در یک هوش باز و متحرک از محیط ، آنها را از تظاهر هرگونه تفکر دوگانه گرایی آزاد می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Critique de la pensée dualiste et art contemporain