دانلود پی دی اف کتاب Critical Social Work : Theories and Practices for a Socially Just World

[ad_1]

contribution سهم مهم دیگر در رشد ادبیات مربوط به کارهای اجتماعی انتقادی. این در لبه برش تفکر درباره کار اجتماعی و هدف آن از تغییر اجتماعی است. نویسندگان با نگاهی نظری انتقادی ، رابطه بین تغییرات شخصی و اجتماعی را بررسی می کنند. آنها از نظر فشار برای جدا کردن امر سیاسی از فرد و در پاسخ به تأثیر تغییرات در زمینه های سیاسی اجتماعی ، قانونی و جهانی ، چالش هایی را برای کار مهم اجتماعی به وجود می آورند. امور سیاسی با در نظر داشتن تحولات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی اخیر کاملاً آماده کار اجتماعی بوده است. پوشش چارچوب های نظری به طور قابل توجهی گسترش یافته است و نگرانی های فعلی مانند رویه مبتنی بر شواهد و حقوق بشر را منعکس می کند. علل حاشیه نشینی و ستم بر مردم در رابطه با طبقه ، نژاد ، قومیت ، جنسیت و سایر اشکال نابرابری اجتماعی بررسی می شود. فصل های مطالعه در مطالعه چاپ اول در مورد کار با مهاجران ، افراد بومی ، زنان ، مردان ، خانواده ها ، افراد با روانپزشکی است. افراد دارای معلولیت و کسانی که از دست دادن و غم و اندوه را تجربه می کنند ، به روز شده و اصلاح شده اند. ویرایش دوم شامل فصلهایی از مطالعات موردی جدید در مورد معلولیت ، افراد مسن ، کودکان ، روستایی و خشونت است. کار اجتماعی مترقی ، کار اجتماعی است که برای اطلاع رسانی رفتار کار اجتماعی مترقی مورد نیاز است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Critical Social Work : Theories and Practices for a Socially Just World