دانلود پی دی اف کتاب Critical Perspectives on Aging : The Political and Moral Economy of Growing Old

[ad_1]

این حجم منحصر به فرد ، 20 مقاله مهم درباره پیری را در چارچوب عوامل اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی وسیع تری گرد هم آورده است که به شکل گیری و تعیین واقعیت های سن رشد کمک می کند. به جای اینکه به طور جداگانه به پیری نگاه کند ، ساختار اجتماعی وابستگی به پیری و تأثیرات عمیق نژاد ، جنسیت و طبقه اجتماعی را در معنای پیر بودن بررسی می کند. همچنین چنین مباحثی را به عنوان موضوعات پزشکی سازی پیری مشاهده می کند. نقش تجارت و رسانه در تغییر تصاویر اجتماعی قدیمی؛ حقایق و تخیلاتی که در پشت قدرت باستان وجود دارد ‘؛ صنعت خانه سالمندان چند میلیارد دلاری ؛ و نقش ملل پیشرفته سرمایه دار در ایجاد وابستگی اقتصادی در میان بزرگان جهان سوم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Critical Perspectives on Aging : The Political and Moral Economy of Growing Old