دانلود پی دی اف کتاب Critical Pedagogy in Nursing : Transformational Approaches to Nurse Education in a Globalized World

[ad_1]

این کتاب فرآیندهای آموزشی آموزش پرستار در زمان عدم اطمینان در مورد سیاست مراقبت های بهداشتی و ارائه خدمات بهداشتی را بررسی می کند. در بررسی زمینی نظریه ، سیاست و فرهنگ فعلی پیرامون آموزش پرستاری ، سو دایسون به موضوعات اصلی امروزه پرستاران می پردازد و استدلال می کند که برنامه درسی فعلی دیگر منعکس کننده یا کارکردهای پرستاری معاصر را نشان نمی دهد. در زمان رسوائی ها ، کاهش بودجه و کاهش شغل ، این کتاب پاسخی برای خواست روزافزون برای سازماندهی مجدد پویا آموزش پرستار است. نویسنده ضمن ارائه یک تحلیل انتقادی از دانشگاهیان نوآور برای پرستاری ، مفهوم یک برنامه درسی مشترک را به عنوان راهی برای آموزش پرستار در دوران پس از فرانسیس پیشنهاد می کند. این یک مطالعه ارزشمند برای دانشگاهیان ، پزشکان و سیاست گذاران در زمینه های پرستاری ، پزشکی ، آموزش ، سیاست آموزش و جامعه شناسی پزشکی خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Critical Pedagogy in Nursing : Transformational Approaches to Nurse Education in a Globalized World