دانلود پی دی اف کتاب Crisis Intervention Strategies, Edition 8

[ad_1]

این درس رسمی و پرفروش آخرین مهارت ها و فنون مقابله با شرایط بحرانی را ارائه می دهد. مدل Authorsk روند تعامل با افراد در بحران ، از تعریف مشکل تا رسیدن به تعهد را به روشنی بیان و روشن می کند. با استفاده از این مدل ، نویسندگان استراتژی های خاصی را برای مقابله با انبوهی از شرایط مختلف بحرانی ، همراه با گفتگو در بسیاری از موارد که یک پزشک می تواند هنگام کار با یک فرد بحران زده استفاده کند ، ایجاد می کنند. این کتاب شما را در خط مقدم با عیب یاب در خط مقدم نگه می دارد و سپس تکنیک ها و استراتژی های استفاده شده را روشن می کند. فیلم های جدید در MindTap (موجود با متن) با درس مرتبط هستند و از تکنیک های مداخله در بحران برخوردار هستند ، اطمینان حاصل می شود که شما نه تنها مبانی نظری تئوری های مداخله در بحران را درک می کنید ، بلکه می دانید که آنها برای حل بحران نیاز دارند. شرایط

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Crisis Intervention Strategies, Edition 8