دانلود پی دی اف کتاب Crisis, Identity and Migration in Post-Colonial Southern Africa :

[ad_1]

این کتاب تحلیل اجتماعی – تاریخی مهاجرت و امکانات ادغام منطقه ای در آفریقای جنوبی را ارائه می دهد. این چالش های معاصر و تاریخی در مورد علل اجتماعی ، اقتصادی و ژئوپلیتیکی مهاجرت و پیامدهای آن (به عنوان مثال بیگانه هراسی) در مورد چگونگی شکل دادن حس هویت ، تابعیت و تعلق مهاجران “مهاجر” را بررسی می کند. حوزه. این کتاب در مورد چالش های محرومیت اجتماعی و اقتصادی و همچنین چالش های خشونت هراس هراسی ، بحث در مورد سیاست ها و روش های مهاجرت و برجسته کردن چگونگی واسطه شدن اختلافات توسط فشارهای جدید مربوط به امنیت اقتصادی ، نابرابری اجتماعی و چالش های جهانی است. . این کتاب به موقع و بسیار آموزنده از همه محققان ، فعالان و سیاست گذاران درخواست تجدید نظر در سیاست های مهاجرت و تعیین مجدد آنها به روند جهانی سازی و روند ادغام منطقه ای را دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Crisis, Identity and Migration in Post-Colonial Southern Africa :