دانلود پی دی اف کتاب Criminal Procedure Handbook 13e

[ad_1]

دانشجویان این کتاب را در مطالعه رویه کیفری بسیار ارزشمند می دانند. این کتاب اصول و ارزشهای اساسی در این حوزه از قانون را به خوانندگان معرفی می کند و آنها را به طور سیستماتیک از طریق آیین دادرسی که در پرونده های کیفری اعمال می شود ، راهنمایی می کند. پروفسور JP Swanpel (وکیل مدافع سابق ایالت با تجربه قابل توجه در زمینه دادرسی کیفری) و پروفسور JJ Joubert هر دو اعضای بازنشسته گروه حقوق جزا و دادرسی دانشگاه آفریقای جنوبی هستند. پروفسور SS Terbleche (قاضی سابق) عضو گروه حقوق جزا و آیین دادرسی دانشگاه آفریقای جنوبی است و در زمینه مجازات کمک های زیادی کرده است. پروفسور SE van der Merwe استاد حقوق عمومی در دانشگاه Stellenbosch بود و به طور گسترده در موضوعاتی که بخشی از این شاخه حقوق است را نوشت. پروفسور GP Kemp عضو دپارتمان حقوق عمومی دانشگاه Stellenbosch است و نشریات وی در مورد عدالت کیفری اغلب به حوزه تخصص وی ، جنبه های حقوق کیفری بین المللی اشاره دارد. پروفسور د الی رئیس گروه حقوق در دانشگاه صنعتی تاشوانه است و چندین مقاله در زمینه آیین دادرسی کیفری با تمرکز ویژه بر تأثیر قانون اساسی بر رویه کیفری نوشته است. دکتر. MT Mokena ریاست گروه حقوق جزا و دادرسی در دانشگاه آفریقای جنوبی را بر عهده دارد و مشارکت هایی را در روند کیفری ، به ویژه با وثیقه منتشر کرده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Criminal Procedure Handbook 13e