دانلود پی دی اف کتاب Crime Without Punishment : The Extermination and Suffering of Polish Children During the German Occupation, 1939–1945

[ad_1]

این کتاب کاوش در زمینه و روش های استفاده شده توسط آلمان در سیاست فاجعه و آلمانی شدن برای کودکان لهستانی طی سالهای 1939 تا 1945 است. کودکان را به زندانها و اردوگاههای کار اجباری فرستادند ، برای آنها لباس مبدل به کار بردند ، آنها را با زور به منظور آلمانی شدن و آدم رباییهای دسته جمعی را برنامه ریزی کردند. رهبران آلمان مصمم بودند كه جنایاتی كه علیه كودكان مرتكب شده اند هرگز روشنایی روز را نخواهند دید. آنها تمام آثار ریشه کودکان را پاک کردند ، نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد را تغییر دادند. این فاجعه و آلمانی شدن کودکان لهستانی بخشی از یک برنامه بلند مدت بود تا اطمینان حاصل کند که در آوردن سرزمین های لهستانی به آلمان صدمات خوبی وجود دارد. از طریق آلمانی شدن و ویرانی کودکان لهستانی ، “مشکل قدیمی” حل شد. این اقدامی برای جلوگیری از به دست آوردن مجدد زمین های پوکا پدران از نسل های بعدی لهستانی ها بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Crime Without Punishment : The Extermination and Suffering of Polish Children During the German Occupation, 1939–1945