دانلود پی دی اف کتاب Crime in Verse : The Poetics of Murder in the Victorian Era

[ad_1]

طی چند دهه گذشته ، محققان ویکتوریایی چندین مطالعه خوب انجام داده اند که سیاست جنایت را به وقایع کلی رمان مرتبط می کند – و بالعکس. الن ال در شعر. جرم اوبراین توجه و موقعیت یکسانی را به نمایش شاعرانه جرم فراهم می کند. اوبراین با در نظر گرفتن دستاوردها و تعاملات فرهنگی قانون ، تاریخ سازی درهم تنیدگی قتل در روایت های قانونی ، اعمال مجازات ، اصول پزشکی ، درگیری های طبقاتی و کدهای جنسیتی ، استدلال می کند که رویکرد به شعر و ارتباط متقابل قتل شاعر برای تراز کردن مشکلات ، مشکلات را تراز می کند. تفسیر حقوقی و ادبی به روشهای تحریک آمیز ، مخل و ​​ابتکاری. در حال توسعه تجزیه و تحلیل متمرکز از معانی متداول و محتاطانه ، در فصل های جداگانه سیاست طبقه ای جرم و مجازات در تصنیف گسترده تر ، تنش های جنایی همجنس گرایی و مسئولیت کیفری در مونولوگ تئاتر و خشونت قانونی و قانونی خشونت خانگی در شعر بررسی می شود. . رمان ها و نمایشنامه های شعر. قافیه لفاظی تصنیف های تصنیف بی نام وی ، شعرهای غیرقابل انکار شاعران “خردسال” و شعرهای آشنا از چهره های متعارف حکایت از تعاملات و روابط متقابل دارد که وداهای شاعرانه و استدلال های سیاسی را آگاه می کند. از آنجا که به طور همزمان در مورد وضعیت نهادی و ایدئولوژیک قتل و منافع زیبایی شناختی و سیاسی شعر تجدید نظر می کند ، شعر در جنایت شیوه های جدیدی از تفکر در مورد محتوا و زمینه های شعر ویکتوریا را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Crime in Verse : The Poetics of Murder in the Victorian Era