دانلود پی دی اف کتاب Crime in England : 1550-1800

[ad_1]

این جلد که برای اولین بار در سال 1977 منتشر شد ، یازده مطالعه در مورد جرم و جنایت و اجرای قانون کیفری در انگلیس را در اوایل دوره مدرن گرد آورده است. آنها نمایانگر رویكردهای گوناگونی برای مطالعه جرم تاریخی – حقوقی ، تاریخی و زبانشناختی اجتماعی است. مقاله مقدماتی در این مطالعه ، از دیدگاه حقوقی نگاشته شده ، اولین گزارش هماهنگ از ساختار مدیریت حقوق کیفری در این دوره اولیه است. به دنبال آن روایتی از ماهیت و وقایع جنایت ، حضور در دادگاه و محکومیت او ، جادوگری ، کودک کشی و شکار غیرقانونی و موقعیت های قرن هجدهم نیوگیت دنبال می شود. این کتاب مورد توجه ویژه دانشجویان جرم شناسی و تاریخ خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Crime in England : 1550-1800