دانلود پی دی اف کتاب Crime and Justice in Contemporary Japan :

[ad_1]

این کتاب مروری اساسی درباره جرم شناسی عمده و نگرانی های عدالت کیفری در ژاپن دارد. این روش تحقیقات جرم شناسی در ژاپن و همچنین تفاوت های قابل توجه با سایر مناطق آسیا و غرب را برجسته می کند. در دهه های گذشته ، ژاپن به عنوان تنها کشور صنعتی که در آن نرخ جرم و جنایت همراه با افزایش کاهش یافته ، مورد توجه بین المللی قرار گرفت. در شهرنشینی و توسعه اقتصادی. در حال حاضر ، میزان جرم و جنایت هنوز در ژاپن کاهش می یابد (پایین ترین در میان کشورهای بزرگ صنعتی) و مطالعه رویه های عدالت کیفری در ژاپن می تواند بینش مهمی برای سایر زمینه ها فراهم کند. ژاپن همچنین چالش های مهم معاصر را تجربه می کند که در سایر مناطق مشترک است: 1. ژاپن بالاترین میزان در بین افراد بالای 60 سال در جهان است. از نظر جرم شناسی ، این به معنای چالش های قابل توجه در مورد ستم در افراد مسن و همچنین چالش های جمعیت پیر در زندان است. 2- به غیر از ایالات متحده ، ژاپن تنها کشور پیشرفته ای است که هنوز مجازات اعدام را دراختیار دارد و نرخ آن طی 20 سال گذشته در حال افزایش است. 3- ژاپن اصلاحات جدیدی را نیز در قانون خود اعمال کرده است ، از جمله قالب های جدید دادرسی. تحقیقات در این کتاب برای درک نگرانی ها و مسائل کلیدی یک دیدگاه مفید برای دانشمندان علاقه مند به جرم و عدالت کیفری در ژاپن فراهم می کند. چارچوبی برای نیازهای پژوهشی آینده. مورد توجه محققان جرم شناسی و عدالت کیفری ، مطالعات بین المللی ، مطالعات آسیایی ، جامعه شناسی و علوم سیاسی خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Crime and Justice in Contemporary Japan :