دانلود پی دی اف کتاب Creativity and English Language Teaching : From Inspiration to Implementation

[ad_1]

این کتاب دیدگاه منحصر به فردی از خلاقیت در یک محیط آموزشی فراهم می کند که کمبود نسبی ادبیات در این زمینه وجود دارد. نویسندگان با استفاده از نه تنها ایده های نظری ، بلکه توصیه ها و توصیه های عملی بهتر برای معرفی خلاقیت در آموزش و زندگی روزمره ، تمرین و نظریه را با هم ترکیب می کنند تا راهنمای عملی و ارزشمندی برای یادگیری و آموزش زبان خلاق تر ارائه دهند. این جلد جدید مطمئناً به یک مرجع مهم برای معلمان و دست اندرکاران آموزش زبان و هر کسی که علاقه مند به راههای افزودن خلاقیت به فرایند آموزش و یادگیری باشد ، تبدیل خواهد شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Creativity and English Language Teaching : From Inspiration to Implementation