دانلود پی دی اف کتاب Creative Selves / Creative Cultures : Critical Autoethnography, Performance, and Pedagogy

[ad_1]

این کتاب به ویژه و تعهدی که برای شخصی سازی چنین رویکردهایی و خلق آثاری که اخلاق عدالت اجتماعی را ایجاد می کنند ، رویکردهای حیاتی در اتونوگرافی را مورد توجه قرار داده و آنها را نشان می دهد. رویکردهای مبتنی بر هنر و مبتنی بر عمل برای این کار قدرت تبیینی نظریه انتقادی را می توان با مثالهای خلاقانه ، زیباشناختی و شخصی ایده های موجود در کار ترکیب کرد. با استفاده از داستان های شخصی ، انتقاد اجازه تفسیر ، انتقاد و تغییر باورهای مضر و غیرعادلانه فرهنگی را می دهد که روابط قدرت محدود در این فرهنگ ها و شیوه ها را زیر سوال می برد. مقاله های موجود در این بخش ، کارهایی را در اختیار خوانندگان قرار می دهد که نشان می دهد چگونه محققان و محققان در موضوعات مهم ، روشی را برای استفاده از تئوری خلاق در پژوهشگران و دانشمندان ارائه داده اند. این کتاب خوانش های مهمی برای دانشجویان ، محققان و محققانی است که در زمینه های آموزش ، مطالعات ارتباطی ، جامعه شناسی و مردم شناسی فرهنگی و هنرهای نمایشی فعالیت می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Creative Selves / Creative Cultures : Critical Autoethnography, Performance, and Pedagogy