دانلود پی دی اف کتاب Creative Leadership Mining the Gold in Your Work Force

[ad_1]

‘میگس دامانی با یک برنده مواجه شده است. در اینجا کتابی وجود دارد که می توانید تقریباً در هر صفحه آن را باز کرده و اطلاعات مفیدی کسب کنید. می توانید چند دقیقه را با خواندن یک فصل صرف کنید و کمی تفکر عمیق و توصیه های جامع دریافت کنید. رهبری خلاق راهنمایی های مشخص و روشنی ارائه می دهد که نه تنها موقعیت های رهبری را دارند ، بلکه همچنین کسانی که می خواهند بیشتر باشند ، کارهای بیشتری انجام می دهند و کارهای بیشتری انجام می دهند. او آن را به روشی جالب و آموزنده گره می زند و با استفاده از اطلاعات “نوقا” که می توانید در زندگی شخصی ، خانوادگی و شغلی خود استفاده کنید ، دقیقاً مانند یک گلوله به نقاط مهم اصابت می کند. ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Creative Leadership Mining the Gold in Your Work Force