دانلود پی دی اف کتاب Cosmopolitanism in Conflict : Imperial Encounters from the Seven Years' War to the Cold War

[ad_1]

این کتاب اولین مطالعه شامل ارتباط بین اندیشه سیاسی جهان وطنی و تاریخ درگیری های جهانی است. مجهز به مواد بصری از نقاشی جنگ بحرانی تا نمایش عکاسی ویرانه ها ، به عنوان یک بورس تحصیلی میان رشته ای در حال ظهور در اندیشه سیاسی جهانی و تاریخ فرهنگی تنظیم شده است. لمس جهانی شدن تدریجی منازعات بین قرن هجدهم و بیستم ، از جمله جنگ جانشینی اسپانیا ، جنگ هفت ساله ، جنگ ناپلئون ، جنگ جهانی دوم و همچنین جنگ های داخلی “داخلی” در اروپای شرقی. جبهه سلطنتی ، نشان می دهد که چگونه این درگیری ها زمینه های جدید ارتباط فرهنگی را ایجاد می کند. نویسندگان بنیادی غنی از منابع منتشر نشده را که از م institutionsسسات دولتی و همچنین بایگانی های خصوصی استخراج شده است ، ایجاد می کنند و به آنها امکان می دهد تاریخ جدیدی از اندیشه و تعامل سیاسی انگلیس ، روسیه ، آلمان ، عثمانی ، آمریکایی و بین المللی را روشن کنند. پیدا شد

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Cosmopolitanism in Conflict : Imperial Encounters from the Seven Years' War to the Cold War