دانلود پی دی اف کتاب Coronary Imaging and Physiology :

[ad_1]

این کتاب به عنوان راهنما برای کلیه متخصصان قلب و عروق که به تصویربرداری کرونر و فیزیولوژی علاقه مند هستند ، درک صحیحی است که برای انجام مطلوب مداخلات کرونر مناسب مهم است. اصول هر مدرنیته مربوطه ارائه شده است ، با یک توضیح واضح از ارتباط بالینی و ارزیابی شواهد در مورد نتایج بالینی. تمام روشهای فنی با جزئیات شرح داده شده و متن با چندین جدول و نمودار پشتیبانی کننده تکمیل شده است. اثربخشی تصویربرداری کرونر داخل عروقی نتایج بالینی را بهبود می بخشد ، و به طور گسترده ای برای این منظور استفاده می شود. دو روش برای تصویربرداری عروق کرونر داخل عروقی در عمل بالینی موجود است: سونوگرافی داخل عروقی (IVUS) و توموگرافی منسجم نوری (OCT). برای فیزیولوژی کرونر ، ذخیره جریان جزئی مشتق از وتر فشار (FFR) اطلاعاتی در مورد وضعیت عملکردی درختان کرونر فراهم می کند. این روش و کاربردهای بالینی آن در کتاب مورد توجه ویژه قرار گرفته است ، که فراتر از FFR-FFR-CT نیز به نظر می رسد ، روشی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و ارزیابی تهاجمی گردش خون.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Coronary Imaging and Physiology :