دانلود پی دی اف کتاب Controlling the Electoral Marketplace : How Established Parties Ward Off Competition

[ad_1]

این کتاب نحوه واکنش احزاب سیاسی مستقر در برابر افزایش احزاب چپ و راست افراطی در بسیاری از دموکراسی های جهان را بررسی می کند. احزاب مستقر اگرچه در واکنش به برخی از احزاب افراطی کپی هستند ، اما ممکن است تصمیم بگیرند که همه همکاری های سیاسی را با آنها ترتیب دهند ، و یک آئین صمیمانه را اعمال کنند. پاسخ سوم احزاب مستقر این دو پاسخ را با هم ترکیب می کند. این سه پاسخ چقدر کلی است و چگونه بر حمایت انتخاباتی احزاب چپ و راست افراطی تأثیر می گذارد؟ این کتاب با تجزیه و تحلیل داده های تجربی و غیر تجربی پانزده کشور اروپایی از سال 1944 تاکنون ، به این سالات پرداخته است. با این کار ، بحث علمی و عمومی را در مورد چالش های پیش روی احزاب مستقر ، نحوه برخورد این احزاب و عواقب آن آگاه می کند. کیفیت دموکراسی در جوامع دموکراتیک معاصر.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Controlling the Electoral Marketplace : How Established Parties Ward Off Competition