دانلود پی دی اف کتاب Contemporary Issues in African Society : Historical Analysis and Perspective

[ad_1]

این کتاب تلاقی دو فرآیند حیاتی دولت سازی و ملت سازی در آفریقا و عمده ترین مسائل داخلی و جهانی را که آنها را شکل می دهد ، بررسی می کند. این کتاب موضوعاتی از جمله نقش گسترده تر سازمان های غیردولتی ، نفوذ روز افزون کاریزماتیک پنطیکاستالیسم ، درگیری های قومی در آفریقای شرقی ، شکست تلاش های صلح اتحادیه آفریقا در منطقه دارور سودان و گسترش روابط آفریقا با اتحادیه اروپا را شامل می شود. این بحث در مورد این مسائل مرزی شکل دهنده جامعه معاصر آفریقا با تجزیه و تحلیل کارشناسان برجسته سیاست ترکیبی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Contemporary Issues in African Society : Historical Analysis and Perspective