دانلود پی دی اف کتاب Contemporary American Memoirs in Action : How to Do Things with Memoir

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از خاطرات ادبی را تجزیه و تحلیل می کند تا نشان دهد چگونه این سبک برای مشارکت در زندگی عمومی مهم است. نویسندگان در حال ارائه خاطرات ، ژانری هستند که به دلیل آثار شخصی و گویای آن شناخته می شود ، به دلیل مشارکت در بحث و دستیابی به اهداف سیاسی. در فصل ها مطالعات موردی برای خاطرات به عنوان کنش اجتماعی ، جوآن دیدین ، ​​جان ادگار ویدمن ، جیمز مک برید ، م. با نگاهی به نوشته های الین مارا ، جانیس ری ، لوسی گریلی و آن شکت ، تأثیرات آن تغییر می کند. با استفاده از اصول سبک و نمایندگی ، دانیلویچ ادعا می کند که چگونه این نویسندگان عملاً کار می کنند. خاطرات با ارائه راه حل ها ، تولید دانش جدید ، آشکار کردن روندهای اجتماعی ، افشای مسائل ، ایجاد همدلی و روابط و تغییر افکار عمومی به یک جامعه دموکراتیک کمک می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Contemporary American Memoirs in Action : How to Do Things with Memoir