دانلود پی دی اف کتاب Consociationalism and Power-Sharing in Europe : Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation

[ad_1]

این کتاب ارتباط تئوری و عملی و چالش های مدل سوسیالیستی دموکراسی را بررسی می کند. از زمان انتشار سیاست های مسکن (1968) و دموکراسی در جوامع کثرت (1977) ، اصول و اجرای عملی پروفسور لیژاپارت نقش مهمی در ایجاد صلح پایدار داشته است. در این جلد ویرایش شده ، دانشمندان و پروفسور لیزفورت شخصاً تاریخ حیاتی بودن و کاربرد آن را در مناطقی از جمله ایرلند شمالی ، بوسنی-هرزگوین و کلمبیا به طور انتقادی بررسی کردند. این کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی ، سیاست های تطبیقی ​​، عدالت انتقالی و مطالعات صلح باید خوانده شود. این دامنه همچنین از دیپلمات ها گرفته تا دست اندرکاران سازمان های غیردولتی که علاقه مند به کاربرد عملی مدل آزمایش شده محل اقامت سیاسی هستند ، خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Consociationalism and Power-Sharing in Europe : Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation