دانلود پی دی اف کتاب Conquering Digital Overload : Leadership strategies that build engaging work cultures

[ad_1]

این کتاب تأثیر هولوکاست دیجیتال بر کارمندان و سازمان ها را بررسی می کند و عملکردهای رهبری لازم برای انطباق فرهنگ شرکت ها با عصر دیجیتال را بیان می کند. مدیران اجرایی در دنیای دیجیتال به طور فزاینده ای اطلاعات بیشتری نسبت به اسلاف خود که یک نسل پیش بودند ارائه می دهند – و با این حال ما به طور فزاینده ای بهره وری بالاتری نداریم. چرا؟ زیرا ما از فناوری قرن بیست و یکم با ذهنیت قرن بیستم استفاده می کنیم. ساعت کاری بیش از حد ، اضافه بار ایمیل و حمله به زندگی شخصی از ویژگی های فرهنگ کار است که از فناوری فقط برای فعال کردن فرآیندهای مدیریت قدیمی و پالایش فرآیندهای جدید و پربارتر استفاده کرده است. فناوری به جای آزادی ما ، یک هزینه دیجیتالی ایجاد کرده است. ، ارائه مشکلات ، مهلت نامناسب و افزایش تقاضاهای مدیریت. سازمانها برای تغییر میزان صدا باید از استفاده از فناوری دست برداشته و شروع به استفاده از آن برای تغییر کانال کنند. این مجموعه ویرایش شده توسط یک تیم منحصر به فرد از متخصصان نوشته شده است ، شامل رهبری ، فرهنگ سازمانی ، فناوری ، رفاه و طراحی محل کار. این ادعا می کند که اضافه بار دیجیتال مشکل فرهنگ شرکت ها و شکست رهبری است. به همین ترتیب باید منجر به رفع آن شود. رهبرانی که شهامت کشف روشهای جایگزین کار با فناوری را دارند ، فروتنی برای آزادی کار و کنترل بیشتر زندگی خود به کارمندان و زندگی و نمایش فرهنگ جدید به صورت شخصی. کسانی که چنین کاری می کنند قدرت تغییر سازمان های خود را دارند تا بتوانند به جای عبور از موج دیجیتال ، از آن استفاده کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Conquering Digital Overload : Leadership strategies that build engaging work cultures