دانلود پی دی اف کتاب Conflict in Family Businesses : Conflict, Models, and Practices

[ad_1]

این کتاب روش هایی را برای مقابله با درگیری در شرکت های خانوادگی ارائه می دهد. قسمت اول کتاب تعارض را به طور کلی و سپس در زمینه مشاغل خانوادگی تعریف می کند. این رویکردهای مختلفی برای مقابله با تعارض را مشخص می کند. همانطور که نویسنده روشن می کند ، تعارض می تواند بر عملکرد یک شرکت خانوادگی تأثیر منفی بگذارد در حالی که تعارض حل نشده اغلب انتقال ناموفق به نسل بعدی است. بنابراین ، او مدلی را ارائه می دهد که به علل درگیری و راه های حل آن می پردازد. بخش دوم این کتاب ، مطالعه موردی درگیری در مشاغل خانوادگی ، بررسی و کاربرد تئوری در شرکت هایی مانند گوچی و لورآل است. این کتاب به عنوان یک متن اساسی در مدیریت اختلافات در شرکت های خانوادگی خدمت می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Conflict in Family Businesses : Conflict, Models, and Practices