دانلود پی دی اف کتاب Conference Proceedings of the Second International Conference on Recent Advances in Bioenergy Research : ICRABR 2016

[ad_1]

در این کتاب آخرین پیشرفت ها در زمینه انرژی زیستی از جمله زیست توده جلبکی ، بیودیزل ، اتانول زیستی ، بیومتاناسیون ، تجزیه در اثر حرارت ، گازدهی زیست توده ، اجاق های پخت زیست توده و فرایندهای یکپارچه بحث شده است. جلد شامل مراحل انتخابی ICRABR-2016 است. این محتوا شامل تحقیقات پیشرفته برای سازمان های تحقیق و توسعه ، دانشگاهیان و صنعت برای ترویج و مستند سازی تحولات اخیر در زمینه انرژی زیستی برای انواع ذینفعان است. این کتاب نیاز به سوخت های زیستی و بازار آنها ، محدودیت ها و چالش های مرتبط با سوخت های زیستی و انرژی زیستی و استراتژی های آینده برای ترویج ایده های جدید برای تحقیق ، همکاری و تجاری سازی انرژی زیستی را برجسته می کند. این موضوعات مختلف ، مانند زیست توده و مدیریت انرژی. فرآیندهای تبدیل ترموشیمیایی ؛ فرآیندهای تبدیل بیوشیمیایی ؛ فرآیندهای تبدیل کاتالیستی ؛ فرآیندهای الکتروشیمیایی تصفیه انرژی برای محصول و فرایندهای یکپارچه. ثابت خواهد شد که یک منبع ارزشمند برای دانشجویان ، محققان ، متخصصان و سیاست گذاران در زمینه سوخت های زیستی و انرژی زیستی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Conference Proceedings of the Second International Conference on Recent Advances in Bioenergy Research : ICRABR 2016