دانلود پی دی اف کتاب Concurrent Conceptual Design and Materials Selection of Natural Fiber Composite Products :

[ad_1]

این کتاب مباحث مربوط به تولید محصولات کامپوزیت الیاف طبیعی را در مرحله طراحی مفهومی در فرآیند توسعه محصول در بر می گیرد. این روشها و ابزارهای مهندسی همزمان را در توسعه محصول الیاف طبیعی مرکب توصیف می کند و در مورد فعالیتهای اصلی طراحی مفهومی مانند توسعه و انتخاب طرح مفهومی هندسی ، انتخاب مواد و انتخاب فرآیند تولید بحث می کند. این کتاب همچنین شامل مطالعات موردی با تصاویر مربوط به جنبه های طراحی مفهومی مرتبط با تولید محصولات آمیخته الیاف طبیعی است تا راهنمای عملی طراحان را برای استفاده از ابزارهای انتخاب شده در پروژه خود ارائه دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Concurrent Conceptual Design and Materials Selection of Natural Fiber Composite Products :