دانلود پی دی اف کتاب Computational Analysis of Sound Scenes and Events :

[ad_1]

این کتاب روش های محاسباتی را برای استخراج اطلاعات مفید از سیگنال های صوتی ، جمع آوری وضعیت پیشرفته در زمینه پدیده های صوتی و تجزیه و تحلیل بصری ارائه می دهد. نویسندگان کل فرآیند توسعه چنین روش هایی را شامل می شوند ، از جمع آوری داده ها و برچسب گذاری ، از طریق طراحی طبقه بندی مورد استفاده در سیستم ، تا ویژگی های روش های استخراج و یادگیری ماشین برای استخراج صدا ، روش های پردازش را نشان می دهد. این کتاب همچنین شامل تکنیک های پیشرفته برای مقابله با تنوع محیطی و منابع صوتی همپوشانی چندگانه و استفاده از چندین میکروفون یا سایر روش ها است. این کتاب نمونه هایی از سناریوها را در پایگاه های رسانه ای بزرگ ، نظارت صوتی ، بیوکتری ها و دستگاه های آگاه از زمینه نشان می دهد. تصاویر گرافیکی از سیگنال های صوتی و نمایش های طیف نگاری آنها و همچنین نمودارهای بلوکی و کد شبه الگوریتم ها ارائه شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Computational Analysis of Sound Scenes and Events :