دانلود پی دی اف کتاب Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and Engineering : Dedicated to Professor Jaime Gil Aluja

[ad_1]

این کتاب یک مجموعه رسمی از برنامه های کاربردی و مطالعات موردی در اقتصاد و علوم مدیریت و همچنین مشارکت در گزارش در مورد منطق فازی و تئوری تصمیم گیری را ارائه می دهد. این کتاب اختصاص داده شده به استاد Jaime Gil Aluja برای به رسمیت شناختن کارهای پیشگامانه خود ، این گزارش در مورد نظریه ها ، روش ها و چالش های جدید ارائه می دهد ، بنابراین نه تنها یک مرجع مرجع مرجع ، بلکه ایده ها و الهامات جدیدی را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان ارائه می دهد. همچنین منبع

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and Engineering : Dedicated to Professor Jaime Gil Aluja