دانلود پی دی اف کتاب Complex Fluid-Flows in Microfluidics :

[ad_1]

این مونوگراف شامل دانش تخصصی در مورد جریان سیال پیچیده در دستگاه های میکروسیالی است. طیف موضوعی شامل جنبه هایی مانند تحلیل ، توصیف تجربی ، شبیه سازی عددی و بهینه سازی عددی است. مخاطبان هدف عمدتاً متشکل از محققانی هستند که قصد دارند فعالیت هایی را در زمینه مایعات سیال آغاز کنند. این کتاب همچنین می تواند به عنوان مطالعه تکمیلی در دوره های کارشناسی مفید باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Complex Fluid-Flows in Microfluidics :