دانلود پی دی اف کتاب Competition in Higher Education Branding and Marketing : National and Global Perspectives

[ad_1]

این بخش از نظر ملی ، منطقه ای و جهانی ، بررسی انتقادی مارک و بازاریابی در آموزش عالی را ارائه می دهد. همکاران متخصص در آموزش عالی ، جامعه شناسی ، آموزش مقایسه ای و بین المللی ، بازاریابی ، رتبه بندی و خیرخواهی آموزشی از چارچوب ها و موارد نظری جدیدی برای نقشه برداری از آفریقا ، آسیا ، اروپا ، آمریکای لاتین و فضای تجاری آموزش عالی استفاده می کنند. موارد تجربی و تجزیه و تحلیل ادبیات نشان می دهد که ایجاد نام تجاری در حال تبدیل شدن به یک هدف آگاهانه برای آموزش عالی است. این کتاب نقش مهم سیاست و حرفه ای سازی را برای حمایت از پویایی موسسه دانشجویی و همچنین استراتژی های مارک و بازاریابی در آموزش عالی در رابطه با حقوق صاحبان سهام نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Competition in Higher Education Branding and Marketing : National and Global Perspectives