دانلود پی دی اف کتاب Comparative Kurdish Politics in the Middle East : Actors, Ideas, and Interests

[ad_1]

این جلد ویرایش شده با انجام مقایسه ای از بازیگران اصلی ، دیدگاه ها و علایق سیاسی آنها ، پویایی های بین کردی سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی را در خاورمیانه معرفی می کند. کردها به عنوان یک قوم و یک ملت در حال ایجاد ، یکدست و متحد نیستند ، بلکه خاورمیانه کردستان خانه گروه های مختلف سیاسی ، رهبری ، ایدئولوژی ها و منافع است. اگرچه بسیاری از مطالعات فعلی بر کردی و رابطه آنها با دولت های ملی متمرکز است ، که آنها اشاره می کنند ، برخی از مطالعات بحث ، درگیری و منافع آنها را در ایران ، عراق ، ترکیه و سوریه در خاورمیانه کرد از منظر مقایسه ای نشان می دهد. بیایید تجزیه و تحلیل. این کتاب پویایی های درون کردی را با بورس تحصیلی مبتنی بر تاریخ ، آگاهانه از لحاظ نظری و از نظر ایدئولوژیک تجزیه و تحلیل می کند که اولویت سیاست مقایسه ای را نسبت به روابط بین الملل دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Comparative Kurdish Politics in the Middle East : Actors, Ideas, and Interests