دانلود پی دی اف کتاب Communicating Across Cultures and Languages in the Health Care Setting : Voices of Care

[ad_1]

این کتاب یک رویکرد جدید برای درک پیچیدگی های ارتباطات در زمینه های مختلف مراقبت های بهداشتی از نظر فرهنگی و زبانی ارائه می دهد. این اوج دو دهه تحقیق در آفریقای جنوبی است ، زمینه ای که در آن یک کاربرد مشخص از روند جهانی سازی و مهاجرت در جو بین المللی گسترده وجود دارد. نویسندگان با استفاده از شواهد زیادی بر اساس سایتها و بیماریهای مختلف ، پویایی زبان روابط بهداشت متقابل و برداشتها و روایتهای بسیاری از شرکت کنندگان را بررسی می کنند. که شامل طیف وسیعی از ملاحظات نظری ، روش شناختی و تجربی است ، روشهای تحقیق کیفی و کاربرد آنها را در زمینه بین فرهنگی برجسته می کند. این کتاب منبع ارزشمندی برای متخصصان بهداشت ، مربیان پزشکی و پزشکان زبان و همچنین دانشجویان و دانش پژوهان تحلیل گفتمان و علوم انسانی پزشکی خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Communicating Across Cultures and Languages in the Health Care Setting : Voices of Care