دانلود پی دی اف کتاب Commercialization of Nanotechnologies–A Case Study Approach :

[ad_1]

این کتاب زمینه های متنوعی را شامل می شود ، با علم نانو و فناوری نانو که منجر به توسعه قابل توجه فناوری و کاربردهای عملی می شود ، با تاکید ویژه بر انواع جدید مواد نانو و تأکید جدید بر دستگاه های نانو و ریز. آنها قابلیت تولید در نسل دارند. نانومترهای مختلف با تمرکز بر چندین زمینه کاربرد عملی و استفاده تجاری از آنها بررسی می شود. امروزه تکنیک های تولید نانومتر به عنوان یک چالش ارائه شده است. مناطقی که فناوری نانو قبلاً مشارکت قابل توجهی داشته است ، با راه حل های خاص فناوری نانو ارائه شده است: زمینه های مرتبط با انرژی ، NEMS / MEMS ، مولدهای نیروگاه خرد ، اسپینترونیک و مراقبت های بهداشتی. خصوصیات و کاربردهای اساسی مواد ترموالکتریک نانوساختار ، نانومتری فروالکتریک و پیزوالکتریک بررسی می شود. نمونه هایی از چندین ترمو ژنراتور فیلم نازک توسعه یافته نشان داده شده است. راه حل های موجود و چالش های در حال توسعه در مورد تولید انرژی پایدار ، فتوولتائیک ، سلول های خورشیدی ، اقتصاد هیدروژن و کلاس های بهتر باتری بررسی شده است که به محصولات سبز و اقتصاد دایره ای کمک می کند. زمینه های بسیار امیدوارکننده در فناوری نانو ، مانند نانو اسپینترونیک ولتاژ محور. پیشرفت های اخیر در خصوصیات اصطکاک در سطح نانو شرح داده شده است. چندین نانومتر ثابت شده مربوط به پزشکی پزشکی بررسی شده است. استفاده از نانومواد در صنعت چشم پزشکی و آرایشی بررسی می شود و همچنین پتانسیل نانوذرات نقره و نانومتری مبتنی بر آهن در پزشکی پزشکی با چالش ها و خطرات احتمالی استفاده غیر کنترل شده از نانومتری شناخته شده است. این کار نتیجه تلاش مشترک شرکت های مختلف ، موسسات آموزشی و پژوهشی است که در پروژه WIMB TEMPS ، 543898-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES شرکت می کنند ، “ادامه تحصیل ، تحقیق و توسعه نوآوری فناوری نانو در دانشگاه های WBC و مواد پیشرفته ای که نوآوری به معنای تجارت توسط برنامه TEMPS اتحادیه اروپا تأمین می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Commercialization of Nanotechnologies–A Case Study Approach :