دانلود پی دی اف کتاب Coherent Light-Matter Interactions in Monolayer Transition-Metal Dichalcogenides :

[ad_1]

این رساله روش های نوری برای تقسیم سطح انرژی دره های الکترونیکی به دیکلوژنیدهای فلزی در حال انتقال (TMD) از طریق برهم کنش منسجم ماده – ماده را ارائه می دهد. دره های الکترونیکی موجود در TMD های تک لایه مانند MoS2 ، WS2 و WSe2 برخی از خواص جدیدی که توسط نیمه هادی ها به نمایش گذاشته شده است ، به لایه های اتمی نازک شده اند و به عنوان راهی جدید برای انتقال اطلاعات به دستگاه های نسل بعدی پیشنهاد شده اند (از این رو – دره موسیقی). با این حال ، این دره ها معمولاً در همان سطح انرژی قفل می شوند و استفاده بالقوه آنها را برای برنامه ها محدود می کند. نویسنده آزمایشی را که با استفاده از تکنیک کاوشگر پمپ با استفاده از طیف سنجی جذب گذرا در MoS2 و WS2 انجام شده است ، توصیف می کند. نشان داده شده است كه تراز كردن دره هاي الكترونيكي با نور به فرد اجازه مي دهد تا سطح انرژي خود را به شكلي كارآمد و انتخابي دره تنظيم كند. به طور خاص ، با استفاده از نور قطبی متشکل از رزونانس کروی در دیتون کوچک ، می توان سطح انرژی یک دره را از طریق اثر شدید نوری تنظیم کرد. در شکاف حتی بزرگتر ارائه شده در داخل ، سهم متمایز از به اصطلاح اثر بلوچ – سایگرت ، یک پدیده شکننده است که مشاهده مستقیم در مواد جامد را حذف کرده است. این دو اثر از قوانین انتخاب مخالف پیروی می کنند ، اجازه می دهد دو اثر در دو دره متفاوت از یکدیگر تفکیک شوند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Coherent Light-Matter Interactions in Monolayer Transition-Metal Dichalcogenides :