دانلود پی دی اف کتاب CMOS Readout Chips for Implantable Multimodal Smart Biosensors :

[ad_1]

موتفا ناویتو به طور کامل روند توسعه یک پلت فرم جدید از Readout Integrated Circuits (ROIC) را توصیف کرده است ، دستیابی به کاشت های پزشکی چند پارامتر کوچک سازی شده در طولانی مدت برای نظارت بر داخل بدن را امکان پذیر می کند. وی مدارها و تکنیک های جدیدی را برای تولید سینوسی کاملاً تلفیقی ، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و همچنین اندازه گیری سطح pH ، غلظت اکسیژن و دما ارائه می دهد. نویسنده روند توسعه را به پایان می رساند و رهنمودهایی برای نوآوری های بعدی ارائه می دهد. پروژه SMARTImplant روش تولید سیگنال موج سینوسی ADC-Vane روش جدید طیف سنجی اثر همزمان همزمان اندازه گیری دما بر روی تراشه با اندازه گیری تفریق افست اندازه گیری تراشه – ایده پرداز تراشه های نازک ، دانشجویان و پزشکان. ، الکترونیک ، فناوری پزشکی و بیوتکنولوژی نویسنده موستفا ناویتو یک طراح تراشه الکترونیکی با سیگنال مختلط در Institut für Mikroelektronik اشتوتگارت (تراشه های IMS) با تمرکز بر روی مدارهای آنالوگ است. علایق تحقیقاتی وی شامل مبدل های دیجیتال ، تولید سیگنال روی تراشه و برنامه های آنالوگ با زیست پزشکی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب CMOS Readout Chips for Implantable Multimodal Smart Biosensors :