دانلود پی دی اف کتاب Clinical Application of Urologic Catheters, Devices and Products :

[ad_1]

طراحی شده است برای ارائه یک مروری جامع و پیشرفته از استفاده از کاتتر و دستگاه ادراری در عمل بالینی. بخشهایی از این کتاب برای بررسی موارد کلی استفاده از کاتترها و دستگاه های اورولوژیک ، انواع موجود ، عوارض و مدیریت آن ساخته شده است. این درس نیاز اساسی به منابع منبع در این موضوعات را برآورده می کند. این کتاب همچنین شامل ارائه ها و کاتترهای بسیار کاربردی یا دستگاههایی با بیماران خاص است که در عمل بالینی اورولوژی سالمندان دیده می شود ، همه به صورت ارائه موارد با تجزیه و تحلیل تخصصی و تفسیر سرمقاله با برجسته کردن جنبه های چند رشته ای یکپارچه مراقبت از بیماران اورولوژی ، این کتاب در ترکیب نویسندگان چند رشته ای مشترک که همه در زمینه های تخصصی شناخته شده اند ، بی نظیر است. به طور کامل با استفاده بالینی از متخصصان اورولوژی ، کاتترهای ادراری ، محصولات بالینی سبک منحصر به فردی را فراهم می کند. منبع ارزشمندی در زمینه عمل اورولوژی ، برای متخصصان ارولوژی ، پرستاران ، دستیاران پزشک و کسانی که هم اکنون تحت آموزش هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Clinical Application of Urologic Catheters, Devices and Products :