دانلود پی دی اف کتاب Climate Smart Agriculture : Building Resilience to Climate Change

[ad_1]

این کتاب با مجوز CC BY-NC-SA 3.0 IGO دسترسی آزاد دارد. این کتاب از یک لنز اقتصادی برای شناسایی ویژگی های برجسته کشاورزی هوشمند با آب و هوا (CSA) ، تأثیر بالقوه آن و چالش های مرتبط با اجرای آن استفاده می کند. این کتاب با بهره گیری از نظریه و مفاهیم توسعه کشاورزی ، اقتصاد نهادی و منابع ، مبانی مفهومی CSA را گسترش و رسمی می کند. با تمرکز بر بعد سازگاری / انعطاف پذیری CSA ، متن ترکیبی از تجزیه و تحلیل مفهومی ، از جمله تئوری ، تجزیه و تحلیل تجربی و سیاست ، و مطالعات موردی ، برای دیدن انطباق و انعطاف پذیری از طریق سه راه احتمالی آسیب پذیری. پیش از کاهش ، افزایش یافته است. ظرفیت سازگار و مقابله با خطر قبل از این کتاب به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول قالب بندی مفهومی را ارائه می دهد ، که مفهوم CSA را مرور می کند و آن را در اصول اقتصادی اصلی قرار می دهد. بخش دوم به مجموعه ای از مطالعات موردی اختصاص یافته است که مبنای اقتصادی CSA را از نظر کاهش آسیب پذیری ها ، افزایش ظرفیت سازگاری و مقابله با ریسک قبل از پس از آن نشان می دهد. بخش آخر مسائل سیاست مربوط به تغییر اقلیم را بیان می کند. این کتاب به روشی که اطلاعاتی در مورد این زمینه جدید و مهم فراهم می کند ، به درک درستی از CSA کمک می کند و با تعریف مفهوم و قرار دادن آن در چارچوب تصمیم گیری اقتصادی ، خلا intellectualهای فکری و سیاسی را پر می کند. این کتاب مورد توجه اقتصاددانان کشاورزی ، محیط زیست و منابع طبیعی ، اقتصاددانان توسعه و محققان مطالعات توسعه ، تغییرات آب و هوا و کشاورزی خواهد بود. این برنامه همچنین مورد توجه سیاست گذاران ، پزشکان توسعه و اعضای سازمان های دولتی و غیردولتی علاقه مند به کشاورزی ، امنیت غذایی و تغییر اقلیم قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Climate Smart Agriculture : Building Resilience to Climate Change