دانلود پی دی اف کتاب Climate Finance as an Instrument to Promote the Green Growth in Developing Countries :

[ad_1]

این کتاب اثربخشی بودجه آب و هوا را به عنوان ابزاری سیاسی برای کاهش تأثیر فعالیتهای انسانی بر تغییر اقلیم و ارتقا development توسعه سبز در کشورهای در حال توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. این کتاب نشان می دهد که تجزیه و تحلیل زمینه های سیاسی در یک زمینه گسترده تر نیز باید مورد توجه قرار گیرد. . تمرکز ویژه بر روند مذاکرات بین المللی که جهت تأمین بودجه و استفاده از برق را به سمت نیازها و اولویت های خاص فراهم می کند. به عنوان مثال ، دشواری های کشورهای در حال توسعه در تلاش برای بهبود توسعه اقتصادی سبز خود بدون استفاده از کربن برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، از جمله کشورهای پیشرفته با کمک قابل توجه ، از اهمیت و اضطراری برخوردار است. این کتاب مورد توجه بسیاری از دانشگاهیان و پزشکان در زمینه تغییرات آب و هوا و سیاست های انرژی قرار خواهد گرفت. علاوه بر این ، این پروژه ابزاری معتبر برای دانشجویان در سیاست های انرژی و برنامه های اقلیمی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Climate Finance as an Instrument to Promote the Green Growth in Developing Countries :