دانلود پی دی اف کتاب Climate Change, Extreme Events and Disaster Risk Reduction : Towards Sustainable Development Goals

[ad_1]

این کتاب در مورد علم ، علل ، تأثیرات و استراتژی های کاهش خطر برای تغییر آب و هوا و بلایا بحث می کند. این مقاله بطور خاص بر استفاده از دانش سنتی ، نوآوری و آموزش جدید برای ایجاد فرهنگ ایمنی و تاب آوری در همه سطوح برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار به طور کلی و کاهش خطرهای بلایا متمرکز است. آب و هوای جهانی طی قرن گذشته به طور قابل توجهی تغییر کرده است. شواهد زیادی از تغییرات آب و هوایی جهانی به صورت افزایش دمای سطح هوا و سطح دریا ، رکود یخچال های طبیعی ، تغییر و تغییر در رژیم های آب و هوایی ، افزایش تعداد حوادث شدید و تغییرات سطح دریا وجود دارد. بخصوص افزایش تعداد دفعات بلایای ناشی از تغییرات آب و هوایی ، تهدیدی برای تاب آوری ، زندگی و معیشت در سطح جهانی ، منطقه ای و محلی است. اکوسیستم های بزرگ جهان در چند وقت اخیر بسیاری از حوادث ناشی از آب و هوا را تجربه کرده اند. این کتاب بینش جدیدی در مورد بروز و تأثیرات شدید آب و هوایی و استراتژی های کاهش خطر آب و هوا ارائه می دهد. این مطالعه شامل مطالعات مربوط به روند بارندگی و دما ، بلایای سیل و خشکسالی ، بلایای آب و هوایی و آب و هوایی در کوهستان ، تغییر در فعالیت های گیاهان ، ارزیابی ریسک و واکنش در اکوسیستم های مختلف جهان است. این کتاب به ویژه برای مدیران محیط زیست و حوادث ، محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین سیاست گذاران مفید است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Climate Change, Extreme Events and Disaster Risk Reduction : Towards Sustainable Development Goals