دانلود پی دی اف کتاب Climate Change and Writing the Canadian Arctic :

[ad_1]

تغییرات آب و هوایی و نوشتن مقاله در قطب شمال کانادا تأثیر تغییرات آب و هوایی بر فرهنگ ادبی کانادا را بررسی می کند. تجزیه و تحلیل سخنان در حال تغییر پیرامون جستجوی کشتی های گمشده اعزامی فرانکلین در خدمت برجسته کردن منافع سیاسی و اقتصادی است که در طول تاریخ از رویکرد کانادا به قطب شمال الهام گرفته و نمایندگی های ادبی را شکل داده است. تغییر اخیر از نوشتن مقاله کانادایی به حاکمیت ملی به سرپرستی گردش خون در قرائت های مفصل توسط کاتلین وینترز از Asim و Sheila Watt-Clottier “حق سرد بودن” نشان داده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Climate Change and Writing the Canadian Arctic :