دانلود پی دی اف کتاب Clean and Sustainable Groundwater in India :

[ad_1]

این کتاب شامل مسائل و چالش های آب های زیرزمینی در هند است و بر استفاده پایدار از آن تمرکز دارد. این مجموعه مقالاتی است که توسط کارشناسان برجسته ادارات دولتی ، دانشگاهیان ، مutesسسات تحقیقاتی ، سازمانهای غیردولتی و ذینفعان ارسال شده است و در 21 آگوست 2015 در سازماندهی ریزه کاری های بوژال یا “ریختن” آب های زیرزمینی جمع شده اند. وزارت منابع آب تحت وزارت منابع آب ، توسعه رودخانه و جوان سازی گانگا ، دولت هند. هند به عنوان یک کشور بالاترین میزان برداشت آب زیرزمینی در جهان را دارد. خدمات آن در جهت دستیابی به امنیت غذایی و آب آشامیدنی پاک کاملاً مستند است. این بخش به مواردی از خصوصیات آبخوان ، آلودگی آب های زیرزمینی ، در دسترس بودن منابع آب زیرزمینی و مدیریت پایدار آن از طریق مشارکت جامعه در چشم انداز پان هند می پردازد. این کتاب فرصتی کامل برای درک خوانندگان خود از حوزه آبهای زیرزمینی در هند فراهم می کند. مقالات موجود در این جلد با دقت از بین سخنرانی های ارائه شده در طی طوفان مغزی در چهار موضوع گسترده زیر انتخاب شده اند. (i) کیفیت آبهای زیرزمینی ، (II) استفاده مشترک از آبهای سطحی و زیرزمینی ، (III) مداخله مدیریتی و استفاده پایدار از این منبع و (IV) مشکلات آبهای زیرزمینی و استفاده از فن آوری های مختلف. این کتاب شامل 20 نامه از جمله معرفی نامه به سردبیران است. محتوای این کتاب با کمک محققان و فعالان برجسته در حوزه آبهای زیرزمینی ، مانند پروفسور ، غنی شده است. توسار شاه ، Proc. هیمانشو کولکارنی ، دکتر DK Chadha ، Dr. بهارات شارما و دیگران. توصیه ها در مقالات مختلف برای تمیز و پایدار نگه داشتن آب های زیرزمینی کشور بسیار مهم است. این جلد به خوانندگان کمک می کند تا مسائل مربوط به آبهای زیرزمینی کشور را درک کنند و به سیاست گذاران کمک می کنند تا استراتژی هایی را برای مدیریت و مدیریت بهتر آن به شیوه ای پایدار از نظر محیط زیست تدوین کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Clean and Sustainable Groundwater in India :