دانلود پی دی اف کتاب Classroom Management in Teacher Education Programs :

[ad_1]

این کتاب تأثیر ادغام استراتژی های مدیریت کلاس با فرهنگ مرتبط و آموزشی پویا را در یک دوره روش های پیش خدمت آموزش متوسطه شهری بررسی می کند. این کتاب با مشکل ادغام مدیریت کلاس در زندگی زبان آموزان برای آموزش تأثیر آغاز می شود. سپس چندین مورد موردی از دانشجویان را از همتایان کنترل کننده مطالعه که دوره برنامه درسی کلاس را در برنامه درسی خود ندارند ، بررسی می کند. پس از شکستن چالش های مقابله با دانش آموزان شاهد ، این کتاب DCMA را به عنوان چارچوبی معرفی می کند که مربیان معلم می توانند از آن یک برنامه درسی یکپارچه ایجاد کنند. این کتاب سپس به دانش آموزان نشان می دهد که چگونه از طریق یک برنامه درسی یکپارچه از طریق همکاری تجربی مطالعات و در طول آمادگی معلم خود و در سال اول تدریس خود بهره مند شوند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Classroom Management in Teacher Education Programs :