دانلود پی دی اف کتاب Civil Society and Political Representation in Latin America (2010-2015) : Towards a Divorce Between Social Movements and Political Parties?

[ad_1]

این کتاب تحلیلی عمیق از موج اعتراضات سیاسی و ناآرامی های گسترش یافته در سراسر آمریکای لاتین را از سال 2010 تا 2015 ارائه می دهد تا به این س thatال پاسخ دهد که دانشمندان علوم اجتماعی در سراسر منطقه به چالش کشیده شده اند: چرا برخی از کشورها در میان جنبش های اجتماعی با طلاق روبرو شده اند؟ و احزاب سیاسی در حالی که دیگران چنین نکرده اند؟ مشارکت های جمع آوری شده در این جلد نشان می دهد که منطق نمایندگی سیاسی در آمریکای لاتین و “بحران” آن برای همه منطقه یک ویژگی مشترک و مداوم نیست. برخی کشورها مانند شیلی ، برزیل ، کلمبیا و مکزیک روند خودمختاری جنبش های اجتماعی سیستم سیاسی نهادی خود را تجربه کرده اند. با این حال ، آرژانتین ، بولیوی ، اکوادور و اروگوئه چنین تفرقه ای را بین جامعه مدنی و احزاب سیاسی مشاهده نکرده اند. این کتاب همراه با هشت مطالعه موردی از کشورهای ذکر شده و ارزیابی کلی از وضعیت منطقه به طور کلی ، یافته های جالبی را ارائه می دهد. این امر به بحث در مورد بحران نمایندگی سیاسی در آمریکای لاتین کمک می کند و منابع ارزشمندی را برای رهبران سیاسی ، محققان ، سیاست گذاران و مددکاران اجتماعی در منطقه فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Civil Society and Political Representation in Latin America (2010-2015) : Towards a Divorce Between Social Movements and Political Parties?