دانلود پی دی اف کتاب Citizen, Territory and Technologies: Smart Learning Contexts and Practices : Proceedings of the 2nd International Conference on Smart Learning Ecosystems and Regional Development – University of Aveiro, Portugal, 22-23, June 2017

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از مقالات پذیرفته شده برای ارائه و بحث در دومین کنفرانس بین المللی اکوسیستم های یادگیری هوشمند و توسعه منطقه ای (SLERD 2017) است که در 22 تا 23 ژوئن برگزار شد ، که شامل اکوسیستم یادگیری هوشمند است؟ نقش آنها در توسعه و نوآوری در شهر و منطقه چیست؟ چگونه می توانیم مشارکت شهروندان را در اکوسیستم یادگیری هوشمند ارتقا دهیم؟ اینها برخی از سالات مطرح شده در SLERD 2017 است و در اینجا مستند شده است. مجموعه مقالات شامل مقالات علمی است که سعی در درک ، توسعه و ترویج روشهای ابتکاری طراحی و توسعه انسان محورانه ، شیوه های آموزش / آموزش ، آموزش غیر رسمی اجتماعی و سیاست های شهروند محور دارد. . مقالات جداگانه ای درمورد مفهوم اکوسیستم یادگیری هوشمند ، مطالعه رابطه اکوسیستم یادگیری هوشمند با این موارد ، در ارتقا areas زمینه های نوآوری اجتماعی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و استراتژی های توسعه اقتصادی و استقرار. شهروندان باهوش تر ، فعال – آنها را به یک منبع ارزشمند برای محققان و سیاست گذاران تبدیل می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Citizen, Territory and Technologies: Smart Learning Contexts and Practices : Proceedings of the 2nd International Conference on Smart Learning Ecosystems and Regional Development – University of Aveiro, Portugal, 22-23, June 2017