دانلود پی دی اف کتاب CIM Justification and Optimisation

[ad_1]

این کتاب یک مدل توجیهی و بهینه سازی را ارائه می دهد که برای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری تولیدی یکپارچه کامپیوتری برای گرفتن خصوصیات حیاتی مورد نیاز برای یک محیط پیچیده تصمیم گیری کافی است. این مدل امکاناتی را برای تعیین خصوصیات کیفی فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب CIM Justification and Optimisation